Sự kiện

Hồ Chí Minh
Từ ngày 13 - 15 tháng 9 năm 2023 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) tại thành phố Hồ Chí Minh.

CHUỖI SỰ KIỆN KẾT NỐI CHUỖI CUNG ỨNG QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM NĂM 2023 “VIET NAM INTERNATIONAL SOURCING 2023”