Sự kiện

Hội thảo Kết nối doanh nghiệp – đưa nông sản Việt Nam vào hệ thống phân phối toàn cầu

Hội thảo Kết nối doanh nghiệp – đưa nông sản Việt Nam vào hệ thống phân phối toàn cầu
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời gian diễn ra:
  Từ 07:30 – 12:00, ngày 04 tháng 10 năm 2022 (Thứ Ba)
 • Phí tham dự:
    0 VND / 1 người

Tài liệu

  Trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” (LinkSME), do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, Bộ Công Thương phối hợp với USAID LinkSME và các cơ quan liên quan tổ chức sự kiện “Kết nối doanh nghiệp – đưa nông sản Việt Nam vào hệ thống phân phối toàn cầu”.

  Trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” (LinkSME), do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, Bộ Công Thương phối hợp với USAID LinkSME và các cơ quan liên quan tổ chức sự kiện “Kết nối doanh nghiệp – đưa nông sản Việt Nam vào hệ thống phân phối toàn cầu”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Hợp phần Kết nối thị trường của Dự án do Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì.
  * Thời gian: Từ 07:30 – 12:00, ngày 04 tháng 10 năm 2022 (Thứ Ba);
  * Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn Đà Lạt, 180 Đường Ba Tháng Hai, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng; 
  * Ngành hàng: Nông sản
  Bộ Công Thương trân trọng kính mời đại diện quý doanh nghiệp tham dự Hộ thảo và sự kiện kết nối nêu trên. Đại biểu tham dự vui lòng đăng ký tham dự với Ban Tổ chức trước ngày 20 tháng 9 năm 2022 theo đường link: https://bit.ly/HoiThaoLamDong; hoặc theo mã QR code của Chương trình.