Sự kiện

Phối hợp với Central Group tổ chức quảng bá nông sản thực phẩm tại Vietnam Foodexpo

Phối hợp với Central Group tổ chức quảng bá nông sản thực phẩm tại Vietnam Foodexpo
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời gian diễn ra:
    18-21/11/2020
  • Phí tham dự:
      0 VND / 1 người

Tài liệu