Sự kiện

Hội thảo đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối nước ngoài kết hợp tư vấn DN tiếp cận thị trường

Hội thảo đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối nước ngoài kết hợp tư vấn DN tiếp cận thị trường
  • Địa điểm:
    Cần Thơ
  • Thời gian diễn ra:
    15/07/2020
  • Phí tham dự:
      0 VND / 1 người

Tài liệu