Sự kiện

Hội thảo 1 đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối nước ngoài kết hợp tư vấn DN tiếp cận thị trường

Hội thảo 1 đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối nước ngoài kết hợp tư vấn DN tiếp cận thị trường
  • Địa điểm:
    Hà Nội
  • Thời gian diễn ra:
    15/03/2020
  • Phí tham dự:
      0 VND / 1 người

Tài liệu