Sự kiện

Hội thảo kết nối doanh nghiệp An Giang với các tập đoàn phân phối nước ngoài

Hội thảo kết nối doanh nghiệp An Giang với các tập đoàn phân phối nước ngoài
 • Địa điểm:
  An Giang
 • Thời gian diễn ra:
  27-28/4/2021
 • Phí tham dự:
    0 VND / 1 người

Tài liệu

  Trong các ngày 27 và 28 tháng 4 năm 2021, tại Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo kết nối doanh nghiệp tỉnh An Giang với các tập đoàn phân phối nước ngoài.

  Trong các ngày 27 và 28 tháng 4 năm 2021, tại Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang,  Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo kết nối doanh nghiệp tỉnh An Giang với các tập đoàn phân phối nước ngoài.

  Thời gian tổ chức: ngày 27 và 28 tháng 4 năm 2021

  Địa điểm: Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh An Giang

  Doanh nghiệp tham gia vui lòng đăng ký tại địa chỉ: http://bit.ly/HoiThaoAnGiang

  Trân trọng thông báo./.