Tổ chức “Diễn đàn logistics với khu vực châu Âu- châu Mỹ 2023”

15.11.2023

Thực hiện Quyết định số 199/QĐ-BCT ngày 09/02/2023, Bộ Công Thương giao Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức “Diễn đàn logistics với khu vực châu Âu - châu Mỹ 2023”với nội dung như sau:


Thời gian: ngày 21 tháng 12 năm 2023 
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh 
Hình thức tổ chức: trực tiếp kết hợp trực tuyến
Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ xin trân trọng thông báo và mời các cơ quan, doanh nghiệp đồng hành tổ chức “Diễn đàn logistics với khu vực châu Âu - châu Mỹ 2023”.
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chị Lê Minh Hà, điện thoại: 0978365588, email: halm@moit.gov.vn 

 

Trân trọng thông báo./.
Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ, Bộ Công Thương

In bài Share