Mời tham gia Diễn đàn thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2023

19.10.2023

Thực hiện Quyết định 2604/QĐ-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương giao Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức Diễn đàn Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2023 với nội dung như sau: 

Thời gian: ngày 21 tháng 11 năm 2023 

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh 

Hình thức tổ chức: trực tiếp kết hợp trực tuyến 

Kinh phí: sử dụng 100% nguồn kinh phí xã hội hóa 

Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ xin trân trọng thông báo và mời các cơ quan, doanh nghiệp đồng hành tổ chức Diễn đàn Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2023. 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chị Tạ Thu Hà, Phó Trưởng phòng Châu Mỹ, điện thoại: 0944196653, email: hatt@moit.gov.vn 

Trân trọng thông báo./.

 

 

Hữu Hưng

In bài Share