Tin tức

EU công bố thuế nhập khẩu gạo xát

13.09.2022

Ngày 8 tháng 9 năm 2022, Ủy ban châu Âu đã đăng công báo quy định số 2022⁄1481 về thuế nhập khẩu gạo xát vào EU.

Theo đó, Thuế nhập khẩu đối với gạo xát trắng thuộc mã CN 1006 20, không phải gạo basmati xát vỏ với các giống được đề cập trong Điều 1 của Quy định Ủy ban (EC) số 972/2006 (4), sẽ là 65 EUR / tấn.

Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 8 tháng 9 năm 2022.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại đường link sau: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.233.01.0048.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A233%3ATO

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU 


 

In bài Share