Văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh

Fax: (86) 23 67908285

Email:

Điện thoại: (+86) 23 67906219

Website:

Địa chỉ: No 10, 12th Floor, Fuli Haiyang Guoji Buliding, Beichengtian Road, Jiangbei District, Chongquing City, China.

Văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh