Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc

Fax: (+86) 10 65325415

Email: cn@moit.gov.vn

Điện thoại: (+86) 10 65329915

Website:

Địa chỉ: o.32, Guanghua Road, Jianguomenwai, Chaoyang District, Beijing, CHINA

Tham tán Thương mại Đào Việt Anh

Điện thoại: (+86) 10 65329915
Email: cn@moit.gov.vn

Tổ chức trực thuộc

Chi nhánh Côn Minh của Thương vụ VN tại Trung Quốc

Địa chỉ: Tai long hong rui Hotel, 279 Chuncheng Road, Kunming,Yunnan, China
Điện thoại: (868)713-512621
Fax: (86)871-63519119
Email:conminh@moit.gov.vn

Trưởng Chi nhánh Thương vụ Đỗ Quốc Hương

Điện thoại: +86 871 63512621/ +86 13211726358
Email: conminh@moit.gov.vn

Chi nhánh Quảng Châu của Thương Vụ Việt Nam tại Trung Quốc

Địa chỉ: Room 1305, 13th Floor Guangzhou Peace World Plaza No. 362 – 366 HuanshiDong Road
Điện thoại: (862)083-744984; (86) 137 6334 3693
Fax: (86 – 20) 8374 0461
Email:quangchau@moit.gov.vnthuongvuqc@yahoo.com.cn

Trưởng chi nhánh Nông Đức Lai

Điện thoại: +86 20 8374 4984/ +86 1376334 3693
Email: quangchau@moit.gov.vn

Chi nhánh Nam Ninh của Thương vụ VN tại Trung Quốc

Địa chỉ: Room 1910, Building 2nd, Hang Yang International Center No.131 Minzu Avenue, Nanning, Guang xi, China
Điện thoại: (867)715-534752
Fax: (867)715-534751
Email:namninh@moit.gov.vn

Trưởng chi nhánh Triệu Thúy Nga

Điện thoại: +86 771 5534752/ +86 18577177819
Email: namninh@moit.gov.vn