Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Phần Lan, Ai-xơ-len, Na uy, Lát-vi-a)

Fax: (+46) 8 321 580

Email: se@moit.gov.vn

Điện thoại: (+46) 8 322 666

Website:

Địa chỉ: Upplandsgatan 38, 113 28 Stockholm

Tham tán Thương mại Nguyễn Thị Hoàng Thúy

Điện thoại: +468322666/46708836886
Email: se@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Chu Thị Hoa

Điện thoại: 46728880668
Email: hoact@moit.gov.vn