Thương vụ Việt Nam tại Ô-xtơ-rây-li-a (Kiêm nhiệm Va-nu-a-tu, Quần đảo Mác-san, Mi-crô-nê-xi-a, Quần đảo Xô-lô-mông)

Fax: (+61) 29361 5898

Email: au@moit.gov.vn/vntrade@bigpond.net.au

Điện thoại: (+61) 2 9356 4869

Website:

Địa chỉ: 9 Poate Rd, Centennial Park, NSW 2021, Australia

Phó Tổng lãnh sự tại Sydney, Trưởng cơ quan thương vụ tại Úc Nguyễn Phú Hòa

Điện thoại: (028) 3915 1437
Email: hoanp@moit.gov.vn