Thương vụ Việt Nam tại Ni-giê-ri-a (Kiêm nhiệm Ghana, Cameroon, Togo, Chad, Sierra Leone & Liberia)

Fax:

Email: ng@moit.gov.vn; VietradeNigeria@gmail.com

Điện thoại: (+ 234) 803 474 4486; (+ 234) 701 8310933

Website: ng@moit.gov.vn; VietradeNigeria@gmail.com

Địa chỉ: Số nhà 21, Khu The Address Home#1, Đại lộ Castlerock, Quận Lekki, C.P. 106104, Thành phố Lagos, Nigeria

Tham tán Thương mại Hoàng Tuấn Việt

Điện thoại: +234 803 474 4486
Email: viethoangtuan@gmail.com

Tùy viên thương mại Trần Hùng Cường

Điện thoại: +234 701 831 0933