Thương vụ Việt Nam tại Nga (kiêm nhiệm A-déc-bai-gian, Tuốc-mê-nít-xtan)

Fax: +7(499) 250 05 34

Email: ru@moit.gov.vn

Điện thoại: +7 (499) 250 24 22; +7(499) 251 44 51; +7(499) 250 08 48

Website:

Địa chỉ: UI, Pervaya – Tverskaya Yamskaya 30, Moscow 125047, Russia

Tham tán Thương mại Dương Hoàng Minh

Điện thoại: +7 (495) 250 2422, +7 (495) 250 0848
Email: ru@moit.gov.vn; minhdh@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Phan Huy Anh

Điện thoại: +7 985 996 6789
Email: anhphu@moit.gov.vn; huyanh.phan@yandex.ru

Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Viễn Đông

Địa chỉ: 690078, Office 408 Building 01, Komsomolskaya street, Vladivostok city, Russia
Điện thoại: +7 423 270 2593
Fax: +7 423 226 1496
Email:viendong@moit.gov.vn, viettradevl@mail.ru

Lãnh sự Thương mại, Trưởng Chi nhánh Thương vụ Việt Nam Nguyễn Hồng Thành

Điện thoại: +7 (423) 270 2593/ +7 (924) 423 8999
Email: viendong@moit.gov.vn, thanhnho@moit.gov.vn, nguyenhongthanh888@gmail.com