Thương vụ Việt Nam tại Ma-rốc (Kiêm nhiệm Ghi-nê, Bê nanh, Cốt-đi-voa, Buốc-ki-na-pha xô)

Fax: (+212) 5 22 27 07 24

Email: ma@moit.gov.vn

Điện thoại: (+212) 5 22 47 37 23

Website:

Địa chỉ: 240 Boulevard Zerktouni, 5è étage, Casablanca - Maroc

Tham tán Thương mại Đỗ Việt Phương

Điện thoại: (+212) 5 22 47 37 23
Email: ma@moit.gov.vndovietphuong1981bct@yahoo.com