Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ

Fax: (202) 463-9439

Email: vinatrade@vietnam-ustrade.org

Điện thoại: (202) 463-9425, 463-9426, 463-9428, 463-9419

Website: http://www.vietnam-ustrade.org

Địa chỉ: 1730 M Street, N.W., # 501 Washington, D.C. 20036 USA

Tham tán Thương mại Đỗ Ngọc Hưng

Điện thoại: (+1 202) 463 4925
Email: hungdn@moit.gov.vn, hungdn@vntousa.org

Tùy viên Thái Vân Trường

Điện thoại: (202) 463 9419, (202) 818 9216
Email: truongthai@vietnam-ustrade.org

Bí thư thứ nhất Trần Ngọc Diệp

Điện thoại: 0243934762080
Email: dieptn@vietrade.gov.vn

Tổ chức trực thuộc

Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston

Địa chỉ: 5251 Westheimer, Suite 1100, Houston, Texas 77056, USA
Điện thoại: 713-850-1233
Fax: 713-871-0312
Email: houston@moit.gov.vn

Trưởng Chi nhánh Thương vụ Nguyễn Mạnh Quyền

Điện thoại: +1 (832) 929-4826
Email: Houston@moit.gov.vn; vntradeofficehouston@gmail.com

Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại San Francisco

Địa chỉ: 474 35th Avenue San Francisco, CA 94 121
Điện thoại: +1 (415) 990 2636
Fax: +1 (415) 751 1751
Email:sanfrancisco@moit.gov.vn

Trưởng chi nhánh Trần Minh Thắng

Điện thoại: (415) 509 6724
Email: thangtm@vietrade.gov.vn/thangtm@gmail.com

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Việt Nam tại New York

Địa chỉ: 545 Fifth Ave., Suite 1109 New York. N.Y., 10017
Điện thoại: (212) 868-2686, 868-2688
Fax: (212) 868-2687
Email:vietrade-newyork@vietrade.gov.vn

Giám đốc Trung tâm Giới thiệu sản phẩm tại Hoa Kỳ Nguyễn Mạnh Hùng

Điện thoại: +1 212 868 2686
Email: hungnman@moit.gov.vn/