Thương vụ Việt Nam tại Đức

Fax: (+49) 30 229 1812

Email: de@moit.gov.vn

Điện thoại: (+49) 30 229 8198

Website:

Địa chỉ: Oranien str.164, 10969 Berlin, Bundesrepublik Deutschland

Tham tán Thương mại Bùi Vương Anh

Điện thoại: +4915206024567
Email: AnhBV@moit.gov.vn, de@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Đỗ Việt Hà

Điện thoại: +4917682058593
Email: hadv@moit.gov.vn