Thương vụ Việt Nam tại Cu Ba (Kiêm nhiệm Hai-i-ti, Đô-mi-ni-ca-na, Ni-ca-ra-goa, Gia-mai-ca, Xanh Kít-xơ và Ne-vi-xơ, An-ti-goa và Ba-bu-da)

Fax: (+53) 7 204-5333

Email: cu@moit.gov.vn; ktphong172@gmail.com

Điện thoại: (+53) 7 2041525, 2069745

Website:

Địa chỉ: Calle 16, No.514 e/.5ta y 7ma, Miramar, La Habana, Cuba

Phụ trách Thương vụ Khổng Thanh Phong

Điện thoại: +5352176886
Email: cu@moit.gov.vn, ktphong172@gmail.com; Tùy viên Thương mại, Phụ trách Thương vụ Ngô Đức Thuận

Điện thoại: (+53) 52555254