Thương vụ Việt Nam tại Cộng hoà Bê-la-rút

Fax: (+375) 172 260647

Email: by@moit.gov.vn

Điện thoại: (+375) 17 2260647

Website:

Địa chỉ: CH Belarus,220030, Minsk, Krasnoarmeyskaja str., 22a / 67

Phụ trách Thương vụ Trịnh Xuân Hiệu

Điện thoại: +375 33 991 3839
Email: by@moit.gov.vn;