Thương vụ Việt Nam tại Cô-oét (Kiêm nhiệm Ô-man, Ca-ta)

Fax: (+ 965) 25351592

Email: kw@moit.gov.vn; lebangoc11@yahoo.com

Điện thoại: (+965) 25351593

Website:

Địa chỉ: Block 10, Street 19, Villa 96, Jabriya, Kuwait

Bí thư thứ Hai – Phụ trách Thương vụ Trần Trung Hiếu

Điện thoại: (+965) 25311450; (+965) 25351593/ (+965) 99809655
Email: kw@moit.gov.vn; hieutnt@moit.gov.vn