Thương vụ Việt Nam tại Chi Lê (Kiêm nhiệm Ê-cu-a-đo)

Fax: (+56-2) 2334-1159

Email: vantvar@gmail.com ; vantd@moit.gov.vn

Điện thoại: (+56-2) 2232-1135; (+56-2) 2232-1394

Website: http://www.vietradeinchile.gov.vn

Địa chỉ: Av. Eliodoro Yañez # 2887, Providencia, Santiago, Chile

Phụ trách Thương vụ Sài Thị Thu Thủy

Điện thoại: (+56) 2 232 1135/ (+56) 2 232 1394/ (+56) 9 8920 1942
Email: cl@moit.gov.vn, thuystt@moit.gov.vn, thuthuymoit@gmail.com