Thương vụ Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) (Kiêm nhiệm Ô-man)

Fax: (+971) 4359 7351

Email: ae@moit.gov.vn; vntrade@emirates.net.ae

Điện thoại: (+971) 4359 7350

Website:

Địa chỉ: No. 404, Al Ain Center (Computer Plaza), Al Mankhool Road, Bur Dubai, Dubai, UAE P.O.Box: 72342, Dubai, UAE

Bí thư thứ Nhất – Phụ trách Thương vụ Lê Phương

Điện thoại: (+971) 4359 7350/ (+971) 50 5528 365
Email: PhuongL@moit.gov.vn; ae@moit.gov.vn; vntrade@emirates.net.ae