Thương vụ Việt Nam tại Ca-na-đa

Fax: (613)715 9482

Email: ca@moit.gov.vn; vinatrade@rogers.com

Điện thoại: (613)715 9683/9640

Website:

Địa chỉ: 161 Sherwood Drive, Ottawa, Ontario, K1Y 3V5, Canada

Tham tán Thương mại Trần Thu Quỳnh

Điện thoại: Tel/Whatsapp: 3435583368/ Viber: +84 916472888
Email: quynhtt@moit.gov.vn; vntradetoca@gmail.com;

Tùy viên Phạm Thế Huy

Điện thoại: 16137159640