Thương vụ Việt Nam tại Bra-xin (Kiêm nhiệm Bô-li-vi-a, Guy-a-na, Pê-ru, Xu-ri-nam)

Fax: (+55)11 2537 8040

Email: Br@moit.gov.vn; ecoviet@terra.com.br

Điện thoại: (+55) 11 32766776

Website: http://www.ecoviet.com.br

Địa chỉ: Rua Paulo Orozimbo, 675-Conj. 91;92 CEP: 015-35001- Bairro da Aclimação; São Paulo – SP – Brasil

Phụ trách Thương vụ Ngô Xuân Tỵ

Điện thoại: +84 937357008; +55 11 98860 7960
Email: tynx@moit.gov.vn;

 

Go Global

54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phone: +84.22202525; Fax: +84.22202525
goglobal@moit.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem
© 2024, Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ, Bộ Công thương. Bảo lưu mọi quyền.