Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ (kiêm nhiệm Nê pan, Bu-tan)

Fax: (+91) 2617 5954.

Email: in@moit.gov.vn

Điện thoại: (+91) 2617 5953

Website:

Địa chỉ: B-5/123, Safdarjung Enclave, New Delhi, India. Pin code 110029.

Bí thư thứ 2 Nguyễn Trần Ngọc

Điện thoại: (+91) 11 2619 5986
Email: ngocntr@moit.gov.vn

Bí thư thứ Nhất – Phụ trách Thương vụ Bùi Trung Thướng

Điện thoại: (+91) 2617 5953/ (+91) 8826491826.
Email: in@moit.gov.vn/ buitrungthuong@gmail.com