Thương vụ Việt Nam tại Ác-hen-ti-na (Kiêm nhiệm U-ru-guay, Pa-ra-guay)

Fax:

Email: argentina@moit.gov.vn

Điện thoại: +54 1162 905453

Website:

Địa chỉ: Manuel Ugarte 3792, C.P, Buenos Aires, Argentina

Phụ trách Thương vụ Ngô Mạnh Khôi

Điện thoại: +54 1162 905453
Email: argentina@moit.gov.vn; khoinm@moit.gov.vn