Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ, Bộ Công thương

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: +84.22202525

Fax: +84.22202525

E-mail: goglobal@moit.gov.vn

Please waiting...